Do góry
Szybki kontakt

Firmy i instytucje

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, czy spółek prawa handlowego. Nasze doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi również dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów opieki zdrowotnej.

Pomocą służymy już w momencie zakładania własnej firmy. Doradzimy Państwu jaka forma prowadzenia działalności jest optymalna dla planowanej działalności, a następnie pomożemy przebrnąć przez wszystkie procedury rejestracyjne. 
 
W zakres tej oferty wchodzi m.in.:
 • bieżąca obsługa prawna (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego)
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • poradnictwo prawne - udzielanie przedsiębiorcom i instytucjom porad prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej poprzez sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
 • opiniowanie i sporządzanie umów oraz negocjowanie i konsultowanie przedstawionych do analizy kontraktów
 • reprezentowanie klienta w pozasądowych postępowaniach i negocjacjach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem
 • reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi
 • zastępstwo procesowe (prowadzenie sporów sądowych)
 • windykacja należności - pomoc w dochodzeniu należności od dłużników klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • przygotowywanie i opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich dokumentów
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń etc.
 • ochrona prawna wierzycieli
 • udział w rokowaniach i negocjacjach kontraktów
 • wydawanie ekspertyz oraz opinii prawnych
 • sporządzanie projektów umów, statutów spółek i innych pism prawnych
 • doradztwo w tworzeniu i rejestracji podmiotów gospodarczych
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych


LEGISPERITUS Kancelaria Radcy Prawnego - Siedziba: Oława, pl. Św. M. M. Kolbe 3, Filia: Wrocław, ul. Gen. Maczka 39-9

telefon 71 707 10 10, fax 71 707 25 87, e-mail: kancelaria@legisperitus.pl