Do góry
Szybki kontakt

Cennik

Z uwagi na indywidualne potrzeby każdego klienta honorarium Kancelarii zawsze jest ustalane indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia za daną sprawę zależy od koniecznego nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy. Wysokość wynagrodzenia za udział w postępowaniu sądowym jest ustalana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. W przypadku porad prawnych, wysokość wynagrodzenia jest również ustalana indywidualnie, przy czym najniższa stawka za poradę prawną wynosi 150,00 zł brutto. Zgodnie z przepisami podatkowymi Kancelaria wystawia faktury VAT jako rozliczenie wynagrodzenia za świadczone usługi.LEGISPERITUS Kancelaria Radcy Prawnego - Siedziba: Oława, pl. Św. M. M. Kolbe 3, Filia: Wrocław, ul. Gen. Maczka 39-9

telefon 71 707 10 10, fax 71 707 25 87, e-mail: kancelaria@legisperitus.pl