Do góry
Szybki kontakt

Zasady współpracy z osobami prywatnymi

W zależności od rodzaju sprawy, systemy rozliczeń w Kancelarii przedstawiają się następująco:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie to określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest ustalane przy uwzględnieniu rodzaju i charakteru sprawy lub czynności oraz nakładu pracy koniecznego dla jej rozwiązania. Kancelaria stosuje je
    w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • wynagrodzenie według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. Wynagrodzenie jest obliczane w oparciu o zestawienie obejmujące wykonane czynności i poświęcony im czas pracy. Kancelaria stosuje tę formę wynagrodzenia, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac. Ustalona z klientem stawka godzinowa liczona jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii.
  • wynagrodzenie z tytułu reprezentacji Klientów przez sądami - Kancelaria ustala je zasadniczo w oparciu o stawki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z 28.09.2002 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1349), przy czym naszym stałym Klientom oferujemy stawki minimalne.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.LEGISPERITUS Kancelaria Radcy Prawnego - Siedziba: Oława, pl. Św. M. M. Kolbe 3, Filia: Wrocław, ul. Gen. Maczka 39-9

telefon 71 707 10 10, fax 71 707 25 87, e-mail: kancelaria@legisperitus.pl