Do góry
Szybki kontakt

Zasady współpracy z firmami

 • stała obsługa prawna - przy stałej obsłudze istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia
  w systemie ryczałtowym (określeniu z góry sumy wynagrodzenia) lub systemie godzinowym (ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od Kancelarii). Z reguły jednak proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe, określone w stałej kwocie, skalkulowanej dla konkretnej ilości godzin pracy w każdym miesiącu dla danego Klienta; ustalone wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje kosztów wyjazdów poza granice miasta oraz wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych przed sądem, w których koszty zastępstwa procesowego określa aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku
  w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.)
 • okazjonalne umowy zlecenia - zawierane są w związku ze zleceniem dotyczącym konkretnej sprawy, sporządzenia konkretnego projektu umowy, opinii, konsultacji, opracowania pozwu, apelacji itp., wynagrodzenie za ich wykonanie może być ustalone w systemie ryczałtowym (określenie
  z góry sumy wynagrodzenia) lub systemie godzinowym (ustalanie wysokości wynagrodzenia
  w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od Kancelarii). Okazjonalne umowy zlecenia mogą być również zawierane jedynie w celu prowadzenia sprawy i reprezentowania Klienta przed sądem – wynagrodzenie Kancelarii jest wówczas określane i negocjowane indywidualnie, między innymi
  w oparciu o tabelę opłat za czynności radców prawnych, aktualnie regulowaną treścią rozporządzenia Ministra Sprawied­li­wości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz pono­szenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.)

 

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.LEGISPERITUS Kancelaria Radcy Prawnego - Siedziba: Oława, pl. Św. M. M. Kolbe 3, Filia: Wrocław, ul. Gen. Maczka 39-9

telefon 71 707 10 10, fax 71 707 25 87, e-mail: kancelaria@legisperitus.pl