Do góry
Szybki kontakt

Przykłady zasad ustalania wynagrodzenia

Porady prawne - koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry,
w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

Pisma procesowe i umowy - koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie, pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.
Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy, czasu poświęconego na jej przygotowanie lub analizę i terminu w jakim umowa ma być przygotowana.

Sprawy sądowe - najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na drodze umowy z klientem.
Na wysokość wynagrodzenia oprócz wartości przedmiotu sporu ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania. 

Negocjacje  - udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle
wg stawki godzinowej. LEGISPERITUS Kancelaria Radcy Prawnego - Siedziba: Oława, pl. Św. M. M. Kolbe 3, Filia: Wrocław, ul. Gen. Maczka 39-9

telefon 71 707 10 10, fax 71 707 25 87, e-mail: kancelaria@legisperitus.pl