Do góry
Szybki kontakt

Windykacja

 PAKIET WINDYKACJA

Przeznaczony jest dla Przedsiębiorców potrzebujących głównie nadzoru nad ich wierzytelnościami oraz skutecznych i szybkich działań egzekucyjnych w stosunku do ich dłużników.

W ramach pakietu oferujemy:

1)         sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, w tym wezwań przedsądowych,

2)         prowadzenie rozmów ponaglających z dłużnikami,

3)         uzgadnianie i sporządzanie ugód dotyczących spłat należności,

4)         nadzorowanie terminowości wpłat kolejnych rat,

5)         w razie nieskutecznej egzekucji przedsądowej – kierowanie sprawy do sądu,

6)         pełną reprezentację przed sądem,

7)         po uzyskaniu nakazu zapłaty, prowadzenie kolejnych rozmów z dłużnikiem dotyczących spłaty
            zaległości,

8)         ostatecznym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę egzekucji komorniczej, która obejmuje
            również pomoc i mobilizację komornika do poszukiwania majątku dłużnika.

Wynagrodzenie: w zależności od wysokości wierzytelności w postępowaniu przedsądowym pobieramy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości od 5% do 15% odzyskanej sumy.

W przypadku skierowania sprawy do sądu Klient ponosi koszty reprezentacji przed sądem w wysokości ustawowych minimalnych kosztów radcowskich. Klient nie poniesie kosztów sądowych, jeżeli zostaną pokryte przez dłużnika.

Minimalne stawki radcowskie wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)         do 500 zł - 60 zł;

2)         powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł;

3)         powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł;

4)         powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł;

5)         powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł;

6)         powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł;

7)         powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.

Dodatkowo Klient zobowiązany jest pokryć wydatki pocztowe, opłaty sądowe, skarbowe itp., uiszczone przez kancelarię w związku z prowadzoną sprawą.

 PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Pieczęć prewencyjna to skuteczny sposób, aby zdyscyplinować kontrahentów do terminowej spłaty należności. Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na dokumentach sprzedaży, notach odsetkowych,
czy wezwaniach do zapłaty, stanowi istotną informację dla kontrahentów, że w razie zaistnienia opóźnień w zapłacie należności, kancelaria zadziała stanowczo i profesjonalnie. Pieczęć informuje również
o współpracy Klienta z Kancelarią Prawną Legisperitus w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. Zastosowany przez nas czerwony kolor czcionki podkreśla ważność tego znaku wśród innych pieczęci zastosowanych na dokumentach.

Oferowana usługa podnosi poziom dyscypliny wśród kontrahentów oraz prestiż przedsiębiorstwa,
które ją stosuje.

FORMULARZ WINDYKACYJNY

Pobierz plik i wyślij wypełniony na nasz adres e-mail: kancelaria@legisperitus.plLEGISPERITUS Kancelaria Radcy Prawnego - Siedziba: Oława, pl. Św. M. M. Kolbe 3, Filia: Wrocław, ul. Gen. Maczka 39-9

telefon 71 707 10 10, fax 71 707 25 87, e-mail: kancelaria@legisperitus.pl