Do góry
Szybki kontakt

Sprawy cywilne

Kancelaria oferuje swym klientom poradnictwo, sporządzenie opinii prawnych, prowadzenie spraw sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zakresem świadczonych przez Kancelarię usług objęte jest także wsparcie przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, np. umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży, pożyczki, poręczenia.

 
Świadczymy pomoc m.in. w zakresie:
  • spraw o zapłatę
  • odszkodowań za szkody majątkowe
  • zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe
  • skargi pauliańskiej
  • wykonanie i niewykonanie zobowiązań
  • ubezwłasnowolnienia
  • i innych


LEGISPERITUS Kancelaria Radcy Prawnego - Siedziba: Oława, pl. Św. M. M. Kolbe 3, Filia: Wrocław, ul. Gen. Maczka 39-9

telefon 71 707 10 10, fax 71 707 25 87, e-mail: kancelaria@legisperitus.pl